Schuurman Volker Tafel - Kapitein Raymond Westerling

Datum en tijd: Woensdag 22 september 2021 - 18:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Schuurman Volker Tafel - Kapitein Raymond Westerling
Georganiseerd door: Schuurman Volker tafel
 
Programma: 18:00 uur, Ontvangst in de Grote zaal
18:45 uur, Aanvang Lezing in de Grote zaal
20:00 uur Aanvang buffet

Geacht Witte-lid,

 

Wij nodigen u van harte uit voor een lezing verzorgd door de Bauke Geersing* over Kapitein Raymond Westerling EN DE ZUID-CELEBES-AFFAIRE (1946-1947)

 

De lezing vindt plaats op woensdag 22 september 2021 en vangt aan om 18:45 uur in de Grote Zaal op de eerste etage. Vooraf drinken wij vanaf 18:00 uur een borrel in de Grote zaal.

 

De lezing is na aanmelding toegankelijk voor alle Witteleden. Na afloop kan er met de inleider worden gedineerd. Om een en ander logistiek in goede banen te kunnen leiden, verzoeken wij u zich aan te melden via een e-mail aan hfriedericy@gmail.com,

 

Indien u wilt deelnemen aan het diner wordt u verzocht uiterlijk maandag 20 september 2021, 15:00 uur gebruik te maken van het door De Witte gegenereerde formulier:

https://forms.office.com/r/w0J7UbJzh7

 

Met hartelijke Witte-groet,

 

H.A.R. Kampen

H. Friedericy

  

 

*: Mr Bauke Geersing (1944) is opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en was vier jaar beroepsofficier. Hij is daarna afgestudeerd als jurist aan de RU Groningen. Na een universitaire carrière werd hij hoofd Juridische Zaken van de Nederlandse Omroep Stichting, waarvan hij van 1992 tot 2000 directeur was. Hij vervulde daarna diverse bestuurlijke functies in het bedrijfsleven en was gedurende 22 jaar lid van de Raad van Commissarissen van de KLM. In 2019 verscheen van de hand van Geersing het boek met de titel ‘kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947) Mythe en werkelijkheid’