Historische tafel - DE KOLONIALE SCHULDCLASSIFICATIE VOORBIJ: Nederlands, Frans en Brits extreem geweld in vergelijkend perspectief. - Door: Dr. T. Brocades Zaalberg

Datum en tijd: Maandag 12 december 2022 - 17:00 uur
Locatie: Plein
Titel: Historische tafel - DE KOLONIALE SCHULDCLASSIFICATIE VOORBIJ: Nederlands, Frans en Brits extreem geweld in vergelijkend perspectief. - Door: Dr. T. Brocades Zaalberg
Georganiseerd door: Historische Tafel
Spreker(s): Dr. T. Brocades Zaalberg
 

Thijs Brocades Zaalberg is universitair hoofddocent aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en doceert co ntemporaine militaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij gaf leiding aan het project ‘Comparing the Wars of Decolonization, 1945-1962’ aan het Netherlands Institute fot Advanced Study, dat deel uitmaakte van het onlangs gepresenteerde grote Indonesië-onderzoek. Hij schreef mee aan het slotwerk: Over de Grens, Nederlands extreem geweld in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949. En zijn meest recente publicatie met Bart Luttikhuis verschijnt in juni 2022 bij Cornell University Press onder de titel: Empire’s Violent End. Comparing Dutch, British and French Wars of Decolonization 1945-1962. Zaalberg schreef eerder boeken over civiel-militaire samenwerking in vredesoperaties, de Nederlandse militaire operatie in Irak en de Amerikaanse diplomatieke bemoeienis met de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

Hij koos als titel voor zijn lezing: DE KOLONIALE SCHULDCLASSIFICATIE VOORBIJ: Nederlands, Frans en Brits extreem geweld in vergelijkend perspectief.

Het afgelopen decennium is in Nederland een verhit debat ontstaan over het extreme geweld dat militairen in Nederlandse dienst hebben gepleegd in Indonesië tussen 1945 en 1949. In Frankrijk en Engeland zijn soortgelijke discussies ontstaan. Grondig vergelijkend onderzoek naar buitensporig geweld in Indonesië, Algerije, Indochina, Maleisië, Kenia en andere dekolonisatieoorlogen zijn echter zelden verricht. Het schaarse vergelijkende onderzoek waarbij de Nederlandse-Indonesische casus werd betrokken is hoofdzakelijk gebruikt om aan te tonen dat andere koloniale mogendheden gewelddadiger waren en om zo tot een ‘koloniale schuldclassificatie’ te komen. Recent onderzoek door een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de spreker laat echter zien dat de gewapende conflicten wat betreft schaal en intensiteit weliswaar sterk van elkaar verschilden, maar dat de toepassing en verklaring van de meest extreme vormen van geweld, zoals collectieve bestraffing, executies en marteling, meer overeenkomsten dan verschillen vertonen.