De kleine muziek voor de gegoede burger rond 1800 Muziek voor gitaar en fluit

Datum en tijd: Dinsdag 28 maart 2023 - 18:30 uur
Locatie: Koepelzaal
Titel: De kleine muziek voor de gegoede burger rond 1800 Muziek voor gitaar en fluit
Georganiseerd door: Muziektafel
 
Programma: 18:30 concert in de Koepelzaal

De kleine muziek voor de gegoede burger rond 1800

Muziek voor gitaar en fluit

Francesco Molino, M. Giuliani, Charles Doisy

 

Thomas Reyna, traverso. Jeremy Bass, historische gitaar

Dinsdag 28 Maart 18:30 uur

Koepelzaal

 

Na afloop (ca. 19:45) kan in de Oude Conversatie Zaal gedineerd worden. Als u aan dit diner wil deelnemen kunt u dit per mail aan de voorzitter/secretaris mededelen.(olafvanhees@planet.nl)

 

Toegang leden Muziektafel gratis (mits de contributie betaald is). Introducées betalen € 10,-- pp, te voldoen bij de zaal.

 

Programma

 

Francesco Molino (1768 – 1847) Italië. Nocturne n.1

Introduction, Romanze, Rondo Pastorale

 

M G S P Giuliani (1781 – 1829) Italië Grand Duo Concertant.

Allegro maestoso, Andante molto sostenuto, Scherzo, Allegretto espressivo

 

Charles Doisy (ca. 1804) Frankrijk Duo Concertans.

Allegro moderato, Minuetto

 

Francesco Molino Nocturne n.2

Andante cantabile, Rondo Allegro

 

 

Toelichting op het programma.

 

In de turbulente periode van ca. 1785 – 1815 zien we naast de democratisering van de West-Europese maatschappij niet alleen de adel haar voorrechten verliezen, maar wordt ook de muziek democratischer. In die zin, dat de muziek toegankelijker wordt, en ook meer en meer door de gegoede burgerij met goede smaak uitgevoerd werd. Voeg daarbij dat meer en meer de intieme en huiselijke sfeer op prijs werd gesteld, een beweging die zich na de Franse Tijd vanaf 1815 nog versterkt doorzette in wat men nog steeds foutief het Biedermeier tijdperk noemt. “Biedermeier”, de meest misbruikte naam in de kunstgeschiedenis ! Wat men als Biedermeier gekwalificeerd ziet op antiekbeurzen, bij antiquairs, in veilingcatalogi en zelfs nog in musea betreft meestal (foeilelijke) Willem III voorwerpen… Het is daarom beter te spreken van “Laat-Empire”, hetgeen qua stijl en periode (ca. 1817 – 18350) de lading aardig dekt.

Hoe het ook zij, om aan die behoefte van huiselijkheid tegemoet te komen, ziet men ook allerlei combinaties van instrumenten “gewoon” worden, combinaties die eerder de connaisseurs de wenkbrauwen deden fronsen, maar nu als gewenst en origineel verwelkomd worden. Pianoforte en gitaar, gitaar en fluit, pianoforte en mandoline, piano en harp, harp en fluit, etc. Zo heeft de beroemde componist en pianist Dussek veel voor pianoforte en harp geschreven, maar in dit geval is dit waarschijnlijk uit behoefte van het in stand houden van een neurotische partnerkeuze: zijn beide ex-echtgenoten en al zijn maîtresses waren harpistes….

In ieder geval levert deze periode van gewenste intimiteit en huiselijke muziek heerlijke, pretentieloze en ontspannende muziek op, zo kenmerkend voor één van de twee oprichtingsperiodes van De Witte, in dit geval 1802: uitstekend geschikt voor “geoorloofde thuishuizigheid”.

 

Volgende concert

 

Het volgende concert van De Witte Muziektafel is op Dinsdag 2 Mei. De Italiaanse pianist Danilo Mascetti speelt dan pianowerken van o.a. Brahms en Skriabin op de Bechstein 1881 vleugel (jaren geleden door Dr. Olaf S. van Hees aan De Witte gedoneerd). Ook in dit geval kan men spreken van een authentieke vertolking; volgens de overlevering zou Brahms tijdens zijn bezoek aan Nederland (o.a. Leiden en Den Haag) in Den Haag deze Bechstein bespeeld hebben. Voor wat het waard is….

 

Lidmaatschap Muziektafel

 

U kunt uw belangstelling voor het Lidmaatschap van de Muziektafel kenbaar maken door een mail aan de voorzitter/secretaris olafvanhees@planet.nl

 

Voor de jaarlijkse serie van minimaal zes concerten is de contributie € 50,-- per lid, en  € 25 voor de eventuele partner. Deze bedragen kunnen worden overgemaakt op NL48INGB0003593006 ten name van 'Witte Muziektafel'.

Introducées betalen € 10,-- per concert