Colleges & Commissies

De Sociëteit kent een aantal bestuurlijke organen waarvan de leden gekozen zijn door én uit de Algemene Leden Vergadering:

 

 
Bestuur Stichting bestaat uit een aantal leden van het College van Bestuur.

Daarnaast is door het College van Bestuur een aantal Commissies van Bijstand in het leven geroepen, elk met een specifieke taak of een specifiek terrein en onder leiding van een bestuurslid:


Deze Colleges & Commissies zijn bereikbaar via het Secretariaat.