Huisregels

Algemeen 
Ieder lid wordt geacht de huisregels te kennen en na te leven. Indien u ziet dat een lid of introducé(e) zich niet aan de huisregels houdt, kunt u de organisator van de bijeenkomst daarop wijzen die vervolgens het lid of de introductor daar (wellevend) op kan wijzen, zonder de gastvrijheid in het geding te laten komen. Indien de orde van de sociëteit in het geding is, kunt een lid van het College van Bestuur, een lid van het College van Afgevaardigden of een lid van de SociëteitsCommissie, indien aanwezig, vragen handelend op te treden. De huisregels inclusief het kledingvoorschrift gelden voor Sociëteitsgebruik van zalen in onze panden, dus voor leden en hun introducé(es). De huisregels gelden niet voor gasten in verhuurde zalen. Een gast die toegang heeft tot een verhuurde zaal heeft zonder introductie van een Wittelid géén toegang tot het ledengedeelte of andere ruimten in gebruik voor de sociëteitsbijeenkomsten.

 

Kledingvoorschrift (dresscode)
Bij een bezoek aan de Sociëteitsruimten behoren de kledingvoorschriften in acht te worden genomen. Informeer uw introducé(e)s over deze kledingvoorschriften, zodat pijnlijke situaties worden voorkomen:

  • Pleingebouw: Het kledingvoorschrift is 'tenue-de-ville'.
    Voor heren: een donker pak of combinatie van een colbert met een nette, geklede broek met bijpassende hemd en (vlinder- of strop) das, sokken en schoenen.
    Voor dames: nette representatieve stadskleding, mantelpakje (deux-pièces of rok/colbert), broekpak, robe-manteau, geklede jurk (met korte mouwtjes) met panty of kousen, rok of jurk over de knie, elegante laarzen, schoenen met (platte) hak.
    • Aanvulling Paviljoen: Op het Paviljoen gelden dezelfde regels als aan het Plein, behoudens enkele uitzonderingen: In het Restaurant, de Kleine Zaal en de Barzaal geldt voor heren als kledingvoorschrift 'jasje-dasje', met de aanvulling dat zomerkleding vaak kleurrijker is. Voor dames zijn stijlvolle polo's, mouwloze jurken en blouses toegestaan. Tevens is het dragen van een zonnebril en/ of (stro) hoed op het terras toegestaan. De das: binnen dient de das te allen tijde te worden gedragen. Op het terras geldt de dasplicht ook tenzij de bediening geen strik/ das draagt (bediening welke standaard wel een strik/ das draagt) danwel de temperatuur boven de 27 graden uitstijgt. Deze uitzondering geldt dus alleen voor het terras! U doet er dus verstandig aan uw das te allen tijde mee te nemen. 

Te allen tijde zijn níet toegestaan: denim (spijkerstof/blue jeans incl. designer jeans); korte of driekwartbroeken; minirokjes; polo- of T-shirts; spaghettibandjes; sport- of andere vrijetijdskleding; trainingspakken; sport- of gymschoenen; grove laarzen; sandalen; slippers; schoenen zonder sokken; zwemkleding; legging of andere kleding van vergelijkbare aard.

 

Tafels

De Sociëteit wordt mede gevormd door een groot aantal (informele) onder-verenigingen of gezelschappen, Tafels genaamd, die met een eigen-gekozen frequentie onderling bijeenkomen. De Sociëteit kent meer dan 200 van dergelijke Tafels en deze zijn de belangrijkste bindende factor in het sociëteitsleven. Het staat tafels vrij om wel/geen introductie bij door hen georganiseerde evenementen toe te staan. Alleen leden van de Witte kunnen (formeel) lid van een Tafel worden. Kandidaat-leden kunnen, mits door de Tafel toegestaan, zonder beperking bijeenkomsten bijwonen.

 

 

Introductie 
Een introductie geeft, behoudens uitzonderingen, recht op toegang tot de algemene sociëteitsruimten: barzaal, restaurant, Oude Conversatie Zaal (OCZ) en Doelenzaal. Voor evenementen wordt het introductiebeleid steeds specifiek aangegeven. Kandidaat-leden mogen nog niet introduceren. Maar een levenspartner van een (kandidaat-) lid mag zonder introductie worden meegenomen door dat (kandidaat-) lid naar evenementen die daarvoor expliciet zijn opengesteld doot her College van Bestuur. Een lid (introductor) mag per dag maximaal vijf personen tegelijk introduceren. Om een groter aantal personen te introduceren is het mogelijk om een groepsintroductie te vragen bij het College van Bestuur. Elke introducé mag niet meer dan vier maal per kalenderjaar in de Sociëteit geïntroduceerd worden. De introductor is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar introducé(e)s, waaronder ook het opvolgen van de huisregels en eventueel financiële verplichtingen. Bij binnenkomst dient de introductor de introducé(e) in te schrijven bij de receptie. Zonder introductor heeft de introducé(e) geen toegang tot de Sociëteit en dient hij of zij bij de receptie te wachten. 

 

Gebruik van mobiele apparatuur


Het gebruik van computers, laptops en tablets is alleen toegestaan in de leeszaal; niet in sociëteitsruimten en overige zalen. In de gaanderij en in de hal is het toegestaan om te telefoneren, in de andere ruimtes niet. U kunt gebruik maken van smartphones voor het maken van afspraken en het laten zien van foto’s mits u daarmee anderen niet stoort.

 

Gebruik Logo

Op het logo en de naam van Sociëteit De Witte is beeld- en auteursrecht van toepassing. Voor gebruik van het logo voor intern verenigingsgebruik hebben leden automatisch toestemming, mits het logo niet wordt aangepast en het gebruik de goede naam van de vereniging en haar leden niet aantast. Voor gebruik van het logo in externe uitingen is schriftelijke, voorafgaande toestemming van het College van Bestuur vereist.

 

Publiciteit & Privacy
Derden mogen géén opnames in de Sociëteitsruimten maken, zonder voorafgaande toestemming van het College van Bestuur.

Intern gebruik

Door Witteleden mogen er van bijeenkomsten in verenigingsverband digitale opnames (geluids-, foto- of film) in de sociëteitsruimten worden gemaakt voor persoonlijk gebruik, tenzij anders door of namens het College van Bestuur aangegeven. Voor het gebruiken van opnames in de Sociëteit gemaakt in andere dan in verenigingsverband (zoals zakelijke context) is voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van Bestuur noodzakelijk.

 

‘Chatham House Rule’

Om de vertrouwelijkheid van gesprekken binnen de Sociëteit, en de openheid van (gast)-sprekers te kunnen garanderen is op gesprekken de ‘Chatham House Rule’ van toepassing: Een deelnemer aan een bijeenkomst of gesprek binnen De Witte is vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar nóch de identiteit nóch de connectie van de spreker(s), nóch die van andere deelnemers, mag worden onthuld. Dit geldt ook voor vermelding in sociale media.

 

 

Toegang tot het pand
Leden kunnen met hun persoonlijke (wit-gekleurde) lidmaatschapspas de Sociëteit, de bibliotheek en de fietsenstalling binnen gaan. 

 

Garderobe 
(Over)jassen, hoeden, petten, (attaché) koffers, boodschappentassen, rugzakken en paraplu's e.d. dienen in de garderobe te worden achtergelaten. Waardevolle zaken kunnen bij de receptie in bewaring worden gegeven.

 

Klachten
Bij een klacht over eten, drinken of voorzieningen voor een evenement is het personeel ter plaatse het eerste aanspreekpunt, zodat zij de klacht direct kunnen verhelpen. Bij een klacht over gedrag of voorkomen van het personeel kunt u dit melden bij de directeur of, in zijn afwezigheid, bij een ander lid van het managementteam. Een klacht over de directeur of over de Sociëteit kan slechts per brief (en niet per e-mail) worden gericht aan het College van Bestuur.