Introductiereglement

Introductiereglement van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte

Vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van

12 december 2022 

Introductiereglement

(voor leden van buiten- en binnenlandse zusterclubs en introducés die geen lid zijn van een binnen- of buitenlandse zusterclub)