Kandidaat lidmaatschap

Na het inleveren van een correct ingevuld aanmeldingsformulier met cv en een ondersteuningsformulier, getekend door een voorsteller en twee ondersteunende Witteleden, die tenminste twee volle jaren lid zijn van De Witte, wordt men kandidaat-lid.

Een kandidaat-lid ontvangt een lidmaatschapspas en heeft toegang tot de Sociëteitsgebouwen (Pleingebouw en Paviljoen) en kan gebruik maken van tal van faciliteiten van de Sociëteit, zoals de bibliotheek, lunchen, borrelen en dineren in het ledengedeelte met partner en/of andere Witteleden, het bijwonen van de vaste grote evenementen, zoals bijvoorbeeld Nieuwjaarsreceptie, Jazz at the Club,  Jongeren Lagerhuisdebat, Damesdiner, Introductiebijeenkomsten, Oranje Diner Dansant, Algemene Ledenvergadering, Vader-Zoondiner, Moeder-dochterdiner, Opening Paviljoenseizoen, Opening Pleinseizoen, Vader-dochterdiner, Jaarlijkse Wijnproeverij, De Witte Gala, Heerendiner, Sinterklaasfeest en Kerstdiner. Voor bovengenoemde evenementen bent u van harte welkom om uw partner mee te nemen, met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering.
Tijdens de Introductiebijeenkomsten wordt u uitgebreid geïnformeerd, kunt u een rondleiding door het gebouw krijgen en contacten opdoen.

Kandidaat-leden kunnen geïntroduceerd worden tot de open en semi-open Tafels. Het definitieve lidmaatschap van de Tafels is echter voorbehouden tot leden die definitief lid zijn van de Sociëteit. De Kandidaten Kring is in het leven geroepen om het voor kandidaat-leden makkelijker te maken hun weg binnen de Sociëteit te vinden. Men kan hier op informele wijze in contact komen met andere leden.

Een kandidaat-lid zal vanaf zijn/haar aanmelding ook een contributienota ontvangen. Na een ballotagegesprek kan het definitieve lidmaatschap worden verkregen. 

Het kandidaat lidmaatschap kent een aantal beperkingen, zoals het alleen mogen introduceren van uw partner en het niet mogen stemmen bij de Algemene Leden Vergadering. U heeft ook geen toegang tot zusterclubs.