Kandidaten-Kring

De Kandidaten-Kring is in 2018 in het leven geroepen als trefpunt waar kandidaten elkaar kunnen vinden en verder kennis kunnen maken met de Sociëteit, haar leden en haar tafels.

 

Het idee achter de Kring is dat deze Kandidaten de mogelijkheid biedt om laagdrempelig en gestructureerd kennis te maken met en de vleugels uit de slaan binnen de Sociëteit. Dit geldt zowel voor Kandidaten die al een beeld hebben bij voorgenomen activiteiten en tafel-deelnames, als voor Kandidaten die daarin zoekende zijn. Om dit te faciliteren biedt de Kandidaten-Kring de tijd en mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen in een ontspannen en informele sfeer.

 

De Kandidaten-Kring doet dit door activiteiten te organiseren die circa tweewekelijks plaatsvinden, doorgaans op de tweede en vierde maandag van de maand. De activiteiten vinden plaats op de Sociëteit, al is het programma wanneer dat onmogelijk bleek (in Coronatijd) ook doorgezet via digitale middelen, bijvoorbeeld met Zoom lezingen en borrels. Verder bestaat er een Whatsapp groep waarin de Kandidaten contact kunnen onderhouden en het bestuur van de Kandidaten-Kring activiteiten onder de aandacht kan brengen.

 

De activiteiten zijn altijd voor en met Kandidaten, en bevatten in circa de helft van de gevallen een interactie met één of meer van de tafels van de Sociëteit. Voorbeelden hiervan zijn tafelmarkten gezamenlijk georganiseerd door het College van Bestuur en de Kandidaten-Kring, avonden waarop meerdere tafels zich met een korte voordracht gevolgd door een borrel kunnen presenteren aan de Kandidaten-Kring, en lezingen waarvoor een tafel wordt uitgenodigd en een vertegenwoordiger van die tafel de voordracht doet. Bij de andere helft van de activiteiten vinden deze naast voor en met ook ‘door’ de Kandidaten plaats: één of meer Kandidaten dragen dan zorg voor bijvoorbeeld een lezing over een interessant onderwerp, gevolgd door een borrel. Dit kan op uitnodiging van het bestuur van de Kandidaten-Kring, maar het bestuur verwelkomt uiteraard ook initiatieven van Kandidaten. Neem in dat geval graag contact op met het bestuur om de mogelijkheden en planning te bespreken.

 

De nadruk ligt bij de Kandidaten-Kring op het faciliteren van Kandidaten in lijn met de doelstellingen zoals hierboven beschreven. Daarbinnen past niettemin ook goed een beperkte deelname van niet-Kandidaten. In het bijzonder kan worden gedacht aan de voorsteller en/of ondersteuners van een Kandidaat die deze vergezellen bij een activiteit van de Kring. Ook kan worden gedacht aan een recent geballoteerd Lid dat nog deelneemt na eerder als Kandidaat actief te zijn geweest in de Kring, bijvoorbeeld om aan te schuiven bij lezingen of om de Sociëteit en haar tafels verder te verkennen. Voor reeds geballoteerde voormalig deelnemers aan de Kandidaten-Kring bestaat daarnaast de Kringtafel. Ook is er de Non-Aligned Tafel voor reeds geballoteerde Leden die zoekende zijn binnen de Sociëteit.

 

Voor meer informatie over de Kandidaten-Kring en haar activiteiten, toevoeging aan de Whatsapp groep, vragen, enz., kunt u altijd contact opnemen met het ondergetekende bestuur van de Kandidaten-Kring. Voor contactgegevens van de Kandidaten-Kring neemt u contact op met de afdeling Reserveringen via 070 360 7933 of reserveringen@societeitdewitte.nl.

 

Janine Mutsaerts

Jeroen Smith

Anneke de Widt

Bart Verheijen