Lidmaatschap

De Witte is een besloten vereniging, waarbij uitsluitend particulieren een lidmaatschap kunnen verkrijgen. Het lidmaatschap staat open voor personen (M/V), die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Het lidmaatschap van De Witte is onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën, welke worden beschreven bij de aanmeldformulieren.

Witteleden hebben exclusief toegang tot het ledengedeelte, dat wil zeggen tot de Oude Conversatiezaal, de Barzaal en het Restaurant. Daarnaast kunnen leden deelnemen aan alle clubactiviteiten.

Aanvraag lidmaatschap
Alle kandidaat-leden dienen eerst geballoteerd te worden. Een persoonlijk lidmaatschap kan worden aangevraagd op schriftelijke voordracht van een voorsteller en twee ondersteunende Witteleden die tenminste twee volle jaren lid zijn van De Witte, gevolgd door een ballotageprocedure. Door de grote belangstelling voor het lidmaatschap en een langere kennismakingsperiode dient men op dit moment echter rekening te houden met een wachttijd van een jaar voordat men definitief kan worden toegelaten. Bij het definitief lidmaatschap krijgt u een uitnodiging voor een Tafelmarkt/Welkomstborrel, waarbij u uitgebreid kennis kunt maken met diverse Tafels.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan per (aangetekende) brief of e-mail geschieden. Vóór 1 december dient de opzegging bij de Ledenadministratie binnen te zijn, mailadres is: ledenadministratie@societeitdewitte.nl.

Ook voor andere vragen omtrent uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie. Wenst u liever telefonisch contact? Deze afdeling is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-13.00 uur, tel: 070-360.79.33 (algemeen).

Statuten
De Statuten zijn opvraagbaar bij de Ledenadministratie of beschikbaar als u bent ingelogd bij tabblad Reglementen.

Lees meer wanneer u bent ingelogd. Klik hier om in te loggen.