Wachtwoord bij inloggen op website

25 november 2014 - 15:20 uur

Op 29 september heeft u een e-mail ontvangen met uw wachtwoord en inlognaam.

De inlognaam is het bij de Ledenadministratie bekende e-mailadres.

Het wachtwoord is uniek en bestaat uit letters (groot en klein), leestekens en cijfers.

 

Na inloggen zal u uw wachtwoord kunnen wijzigen.

Voor de veiligheid van de website dient uw nieuwe wachtwoord te voldoen aan de volgende eisen:

1 kleine letter, 1 hoofdletter, 1 cijfer, 1 symbool en moet minimaal 8 karakters lang zijn.

 

TIP: vervang in een woord dat u gemakkelijk kan onthouden de letter E voor een 3, de letter A voor een @, de O voor een 0 (nul), de I voor een 1 en start uw wachtwoord met een grote letter. Voorbeeld: Apenstaartjes: Apenst@@rtj3s.

 

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn dan kunt u dit doorgeven aan het Secretariaat.

Er wordt dan een uniek en nieuw wachtwoord gegenereerd, dit gaat automatisch, helaas hebben wij geen invloed op welk wachtwoord u krijgt.

Mocht u het nieuwe wachtwoord lastig kunnen lezen dan adviseren wij u het wachtwoord te kopiëren en te plakken en na de eerste keer inloggen uw wachtwoord direct te wijzigen.

 

Als uw e-mailadres is gewijzigd kunt u dit eveneens doorgeven aan het Secretariaat.