Einde reciprociteit per heden: Shippingklubben Oslo

1 mei 2014 - 15:35 uur

Per heden zal de Shippingklubbe haar deuren sluiten en de reciprociteitsovereenkomst worden opgeheven:

Haakon VIIs gate 1 
N-0161 OSLO 
T: 00 47 23 239 800 
F: 00 47 23 239 801 
booking@shippingklubben.no 
www.shippingklubben.no