Introductiebijeenkomst vrijdag 6 maart 2015

26 januari 2015 - 14:08 uur

Op vrijdag 6 maart aanstaande zal om 17.30 uur de introductiebijeenkomst plaatsvinden, waarbij de Commissie van Introductie uw introducés, die interesse hebben in een lidmaatschap, laat kennismaken met het sociëteitsleven.

 

De bijeenkomst begint met een korte presentatie over de Sociëteit gevolgd door een rondleiding door het gebouw. Na afloop, omstreeks 19.30 uur, bestaat de mogelijkheid om op eigen gelegenheid met uw gasten te borrelen en/of te dineren. Vooraf reserveren is aanbevolen.

 

Voorwaarden: Introductoren: alleen leden uit tariefgroep I en II, die tenminste twee volle jaren lid zijn van de Sociëteit, zijn gerechtigd introducés naar deze bijeenkomst mee te nemen. Vanwege de beperkte plaatsen kunnen alleen introducés deelnemen aan de rondleiding, niet de introductoren.

 

Kandidaat-leden en recent toegetreden leden, die nog niet eerder aan een rond- leiding hebben deelgenomen, kunnen zichzelf - zonder introductor - aanmelden voor de rondleiding, via een e-mail naar secretariaat@societeitdewitte.nl met als onderwerp Rondleiding PL 6 maart o.v.v. uw naam, lidnummer en adresgegevens.

 

U kunt zich met uw introducé(s) tot en met 28 februari aanstaande aanmelden. Na aanmelding ontvangen zowel uw introducé(s) als u een bevestigingsbrief tevens uw entreebewijs die u bij binnenkomst dient af te geven in ruil voor een badge.

 

Wij zien er naar uit u op 6 maart aanstaande te kunnen begroeten!


------
Aanmeldprocedure:

Kandidaat-leden en recent toegetreden leden
Gaarne een e-mail sturen naar het Secretariaat o.v.v. uw naam, lidnummer en adresgegevens.

Introductoren
Gaarne een e-mail sturen naar het Secretariaat o.v.v. onderstaande gegevens. 

Introductor
Lidnummer:                                     
Lid sinds: 
Titel(s): 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres:

▫Introduceert op 6 maart (maximaal 3): 
Titel(s) Naam: 
m/v 
Adres: 
Postcode:                                          
Plaats: 
Rondleiding: Nederlands/Engels*