18 april jaarfeest zusterclub K IGC

5 maart 2015 - 11:55 uur

De Koninklijke IGC nodigt u als "zusterclub-lid" uit om deel te nemen aan het Jaarfeest op zaterdag 18 april a.s. in de Koninklijke Industrieele Groote Club

‘Hollywood aan de Dam’


U kunt zich in inschrijven met uw partner of andere introducé(s).

Inschrijven graag z.s.m. per e-mail aan clubinfo@igc.nl met vermelding van uw naam, voorletters, aantal personen, naam introducé(s), e-mailadressen, naam van uw club en uw telefoonnummer. Het bedrag, ad € 49.50 p.p. (incl. hapjes en 7 drankmuntjes), voor het Jaarfeest dient uiterlijk 10 april op rekening van de Koninklijke IGC te staan, op bankrekening nummer NL89 ABNA 0542 0664 83 t.n.v. de Koninklijke Industrieele Groote Club o.v.v. uw achternaam + voorletters en ‘Jaarfeest 18 april’ .
Met uw betaling is uw deelname bevestigd, indien u zich tevens per mail heeft ingeschreven; u ontvangt geen kaarten. 

Afmeldprocedure: bij afmelding van 32 tot 12 uur tevoren wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij afmelding na 08.00 uur op de dag zelf of 'no show' wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.