Status automatiseringstraject

13 januari 2017 - 16:32 uur

Geacht Wittelid,

Zoals in het blad aangekondigd is het automatiseringsproject vorig jaar van start gegaan. Er is achter de schermen gestart om de administratieve processen te stroomlijnen. Het nieuwe administratieve systeem is inmiddels in werking, en dat wordt voor u op diverse plaatsen zichtbaar:

  • U heeft de contributiefactuur nu nog niet ontvangen en deze wordt binnenkort, vanuit het nieuwe systeem aan u toegestuurd. Als u ons een machtiging voor ‘automatische incasso’ heeft afgegeven, zal deze eind januari worden geïncasseerd.
  • Alle leden hebben een tweede (nieuw) lidnummer gekregen. In alle correspondentie en ook in de website zal dit nieuwe nummer zichtbaar zijn. Het oude nummer hebben we ook in de administratie opgenomen, zodat u dit bij reserveringen nog steeds kunt gebruiken.
  • Bij de overgang van het nieuwe systeem zijn er technische beperkingen die ervoor kunnen zorgen dat uw naam niet geheel correct kan zijn overgenomen. Wij hebben zelf alle namen gecontroleerd, maar wellicht is er iets aan onze aandacht ontsnapt. Als er in de adressering aan u een fout staat in uw naam of titulatuur, wilt u dan de correctie doorgeven aan Marieke van der Bas van de ledenadministratie via ledenadministratie@societeitdewitte.nl, dan wordt dit gecorrigeerd.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte

Mandy Fehling
Hoofd Financiële Zaken