Bijeenkomsten Advies Commissie HWB en geplande ledenvergadering

24 oktober 2018 - 10:04 uur

 

Op 8, 11 en 19 oktober 2018 hebben er drie informele ledenbijeenkomsten plaatsgevonden waarin leden hun opmerkingen over het advies van de Commissie Het Witte Boekje en de daarin opgenomen concrete voorstellen konden uiten. Ofschoon alle avonden tot een constructieve discussie leidden, was de opkomst beperkt. Het College van Bestuur kan niet vaststellen waarom de opkomst gering was, maar sluit niet uit dat er nog meer leden zijn die graag hun opmerkingen zouden willen plaatsen. Voorts heeft het College van Bestuur nog niet van alle betrokken gremia commentaar ontvangen. Kortom, niet alle reacties zijn binnen en hetgeen tot op heden binnen is gekomen vergt enige tijd voor bespreking en verwerking. Tegen deze achtergrond heeft het College van Bestuur besloten dat het op dit moment niet mogelijk is om op een eventuele ledenvergadering in november 2018 tot besluitvorming te komen. De datum in november die daarvoor zekerheidshalve was vrijgehouden (14 november 2018) zal derhalve niet voor een ledenvergadering worden benut. Het College van Bestuur stuurt thans aan op een ledenvergadering in februari of maart 2019. In de tussentijd zal de vrijgevallen datum van 14 november 2018 worden benut voor nog één extra, informele ledenbijeenkomst over het Advies HWB worden georganiseerd. Die zal aldus plaatsvinden op woensdag 14 november 2018, 20:00 uur in de Grote Zaal. De stukken staan op het besloten deel van de website