Rookverbod in het Pleingebouw van De Witte

2 oktober 2019 - 13:09 uur

 

Op 27 september 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen. Daaruit volgt dat de Nederlandse wet die rookruimtes in de horeca toestaat, in strijd is met een Verdrag dat hoger in rang is. Dat betekent dat het roken in horecagelegenheden, ook indien deze daartoe speciale ruimtes hebben ingericht, met onmiddellijke ingang niet meer is toegestaan. Dit leidt ook tot een verbod op roken in onze Sociëteitsgebouwen.
De verantwoordelijk staatssecretaris heeft aangekondigd in overleg te treden met de horeca en tot midden oktober niet strikt te handhaven. Het College van Bestuur ziet in deze aankondiging geen reden af te zien van onmiddellijke doorvoering van een rookverbod in de gebouwen. Het aangekondigde overleg verandert niets aan de verplichtingen die uit het verdrag en de wet voortvloeien. En die verplichtingen brengen voor het College van Bestuur de verantwoordelijkheid mee voor alle Witte-leden, haar personeel en haar gasten, rokend of niet rokend. En die verantwoordelijkheid is onafhankelijk van de mate van handhaving door de staatssecretaris.
 
Reeds in het stadium van een eerder arrest van het Gerechtshof Den Haag heeft het College van Bestuur laten toetsen of er enige mogelijkheid was om aan de gevolgen van deze uitspraak te ontkomen. Dat bleek niet het geval en daarin is geen verandering gekomen.

Wat betekent dit nu voor onze rokende leden? 

Roken is vanaf maandag 30 september 2019 niet meer toegestaan in het Pleingebouw van onze Sociëteit, ook niet meer in de daartoe tot op heden ingerichte zalen. Met dit besluit komt een einde aan meer dan tweehonderd jaar gastvrije rooktraditie bij De Witte waarin voor velen, al dan niet na een genoeglijk diner, een sigaar het sluitstuk was van de geoorloofde uithuizigheid. 
De Rooksalon (Doelenzaal) krijgt nu voorlopig als functie ‘Huiskamer’, en de rookruimte aan de zijde van de Pleinzaal krijgt een functie als ‘Zitkamer’. De uiteindelijke bestemming van deze ruimte is nog onderwerp van nadere afweging. Ook zal aandacht worden besteed aan de rooklucht die thans in deze ruimtes hangt, omdat ook die mogelijk als ongeoorloofde blootstelling kan worden aangemerkt.
Omdat roken vanaf heden niet meer is toegestaan ons gebouw, resteert niet anders dan dat dit buiten het sociëteitsgebouw zal moeten plaatsvinden. Omdat het College van Bestuur groepjes rokende mensen bij de deur van ons Pleingebouw geen wenselijke situatie vindt, vraagt het alle leden om daar niet te gaan roken en het Plein op te lopen, en ook hun gasten daarover te informeren.
Voor het Paviljoen blijft de situatie zoals deze was: in het pand was roken al niet toegestaan. Op het terras blijft roken vooralsnog mogelijk. Het College van Bestuur kan echter niet uitsluiten dat in de nabije toekomst vast komt te staan dan ook blootstelling aan rook op een terras dient te worden voorkomen.