Reciprociteit

De Witte heeft met ruim tachtig clubs over de gehele wereld een reciprociteitsovereenkomst gesloten op grond waarvan leden bij verblijf in den vreemde over en weer van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken. 

Onze Nederlandse zusterclubs zijn De Koninklijke IGC in Amsterdam, De Maas in Rotterdam en De Unie in Hilversum. Al onze zusterclubs inclusief contactgegevens vindt u in
 één overzichtSommige clubs beschikken over eigen hotelaccommodatie, aangegeven met een *. Ons advies is om tijdig reserveren bij de club.

Op vertoon van uw lidmaatschapspas en een introductiebrief ('Letter of Introduction' ofwel LOI) heeft u als Wittelid toegang tot deze zusterclubs.
Gaarne uw verzoek voor een LOI 
vijf werkdagen voorafgaande per e-mail aanvragen bij de Ledenadministratie. 

De secretaris van het College van Bestuur houdt zich bezig met het aangaan van reciprociteitsverbanden, zowel op initiatief van de eigen vereniging als op initiatief van zusterclubs. Aan het aangaan van een reciprociteitsrelatie gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf. Mocht u suggestie(s) hebben dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat.

 

Het reciprociteitsreglement is hier te downloaden