Reglementen

Reglementen

 

Binnen de Vereniging zijn de geldende regels in statuten en reglementen vastgelegd die hier zijn te vinden.   

Ieder lid wordt geacht van de regels kennis te nemen en deze na te leven. Uitgangspunt is dat leden elkaar onderling op beleefde wijze aanspreken op eventuele overtredingen. Indien de orde van de sociëteit in het geding is, kunt u een lid van het College van Bestuur, een lid van het College van Afgevaardigden of een lid van de Sociëteitscommissie vragen om op te treden.

 

Hierna worden de diverse reglementen kort toegelicht.

 

Statuten

 

De statuten van de vereniging bevatten de fundamentele afspraken omtrent de structuur van de vereniging. Zij leggen vast wat de bevoegdheden zijn van de Algemene Ledenvergadering, het College van Bestuur en de andere organen van de vereniging.

 

 

Regels omtrent bezoek en gebruik door leden

 

De regels voor het gebruik van de sociëteitsgebouwen door de leden staan beschreven bij de huisregels. De meest in het oog springende regels zijn de kledingvoorschriften. Deze luiden als volgt:

 

In het Pleingebouw is het kledingvoorschrift 'tenue-de-ville'. Voor heren wordt daaronder verstaan: een donker pak of combinatie van een jasje met een nette, geklede broek met bijpassend hemd, das of vlinderstrik, sokken en schoenen. Voor dames wordt daaronder verstaan: nette representatieve stadskleding zoals een mantelpakje (deux-pièces of rok/colbert), een broekpak, een robe manteau, een geklede jurk (met korte of lange mouwtjes) of rok of jurk over de knie. Met daarbij passende panty of kousen en elegante laarzen of schoenen met (platte) hak.

 

Voor het Paviljoen gelden dezelfde regels als voor het Pleingebouw, behoudens de navolgende uitzonderingen: Voor heren mag de 'jasje-dasje' combinatie kleurrijker zijn vanwege de zomer. Voor dames zijn stijlvolle polo's, mouwloze jurken en blouses toegestaan. Tevens is het dragen van een zonnebril en/ of (stro) hoed op het terras toegestaan. Ten aanzien van de das geldt  dat deze binnen altijd wordt gedragen. Op het terras geldt de dasplicht ook, tenzij de bediening die doorgaans een strik of das draagt, deze heeft afgedaan. Dit doen zijn in beginsel als de temperatuur 27 graden of warmer is. Deze uitzondering geldt alleen op het terras!

 

In geen geval zijn toegestaan: denim (spijkerstof/blue jeans incl. designer jeans); korte of driekwartbroeken; minirokjes; polo- of T-shirts; spaghetti bandjes; sport- of andere vrijetijdskleding; trainingspakken; sport- of gymschoenen; grove laarzen; sandalen; slippers; schoenen zonder sokken; zwemkleding; leggings of andere kleding van vergelijkbare aard.

 

De andere in het oog springende regel betreft het gebruik van de mobiele telefoon. In de zalen van het ledengedeelte wordt geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon en leden dienen de telefoon op “stil” te zetten. Eventuele telefoongesprekken worden gevoerd in de hal, de garderobe of – indien deze beschikbaar is – de Radiokamer. Het gebruik van computers, laptops en tablets is alleen toegestaan in de leeszaal. Er kan wel overal gebruik worden gemaakt van smartphones voor het maken van afspraken en het laten zien van foto’s, mits  anderen daarbij niet worden gestoord.

 

 

Regels omtrent bezoek door gasten en leden van zusterverenigingen

 

Personen die geen lid zijn, kunnen enkel op basis van introductie door een lid tot het ledengedeelte worden toegelaten. De regels voor introductie staan in het Introductiereglement. De belangrijkste regels zijn dat de introductor verantwoordelijkheid draagt voor de introducé, introducés moeten worden ingeschreven in het introductieboek bij de ingang en de kledingvoorschriften onverkort voor introducés gelden. Introductie is beperkt tot maximaal vijf gasten tegelijkertijd per lid en tot vier bezoeken per jaar. Partners dienen ook te worden geïntroduceerd, tenzij er sprake is van een bijeenkomst waarvoor het College van Bestuur ook de partners van de leden heeft uitgenodigd.

 

 

Leden van zusterverenigingen waarmee reciprociteit bestaat kunnen de vereniging bezoeken zonder geïntroduceerd te worden. De regels daaromtrent staan in het Reciprociteitsreglement. De belangrijkste regels zijn dat men zich meldt bij binnenkomst en de kledingvoorschriften naleeft.

 

 

Ballotagereglement

 

Het Ballotagereglement beschrijft de procedure die wordt gevolgd bij de aanvraag van het lidmaatschap.

 

 

Contributiereglement

 

De contributie wordt jaarlijks samen met de begroting op voorstel van het College van Bestuur vastgesteld door het College van Afgevaardigden. Op die vastgestelde basiscontributie worden kortingsregelingen toegepast. Die kortingen zijn gebaseerd op het aantal jaren dat men lid is. De kortingsregelingen staan beschreven in het Contributiereglement.

 

 

 Privacyreglement  

 

Het Privacyreglement is nog in ontwikkeling. Totdat dat klaar is, gelden de bestaande regels:

 

Op het logo en de naam van Sociëteit De Witte is beeld- en auteursrecht van toepassing. Deze mogen ten behoeve van externe uitingen uitsluitend met schriftelijke, voorafgaande toestemming van het College van Bestuur worden gebruikt. Voor gebruik ten behoeve van intern verenigingsverband hebben leden automatisch toestemming, mits het logo niet wordt aangepast en het gebruik de goede naam van de vereniging en haar leden niet aantast.

 

Er mogen door Witteleden van bijeenkomsten in verenigingsverband digitale opnames (bijv. geluid, foto’s of filmpjes) in de sociëteitsgebouwen worden gemaakt voor persoonlijk gebruik, tenzij anders door of namens het College van Bestuur aangegeven. Voor elke vorm van publicatie van dergelijke opnames in de Sociëteit gemaakt is vooraf toestemming van het College van Bestuur nodig. Voor het gebruiken van opnames in de Sociëteit gemaakt in andere context dan in verenigingsverband (zoals zakelijke context) is vooraf schriftelijke toestemming van het College van Bestuur vereist.