Stichting monument De Witte

Instelling

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

Contactgegevens

 

Adres

Plein 24,
2511 CS 's-Gravenhage

 

Doelstelling

 

De stichting heeft ten doeI om ten behoeve van de vereniging Nieuwe- of Littéraire Societeit "De Witte", gevestigd te 's-Gravenhage,

  • het in eigendom hebben van beschermde monumenten in de zin van de Monumentenwet, dan wel van beschermende monumenten als zodanig aangewezen door de gemeente 's-Gravenhage of door de provincie Zuid-Holland, met name van de registergoederen:
    1. het sociëteitsgebouw met erf en verder toebehoren aan het Plein 24/Doelenstraat 1 te 's-Gravenhage; en
    2. het paviljoen met expositieruimte, erf en verder toebehoren aan de Pellenaerstraat 4 te 's-Gravenhage,
    deze registergoederen hierna ook te noemen: de Gebouwen;
  • het instandhouden en het onderhouden van de Gebouwen;
  • het werven van fondsen ter bereiking van de hiervoor omschreven doelstelling;
  • al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

 

Bestuurders

Ir. A.W. van der Togt MBA, Voorzitter

Mr. J.F. van Nouhuys, Secretaris

Drs. P.J.E.L. van Geffen RA, Penningmeester

Ir. J. Tamsma, Lid

Ir. J.C. ’t Hart, Lid

 

Het beloningsbeleid

Beleidsplan

Uitgeoefende activiteiten

Financiele verantwoording