Tafels

De basisstructuur van de Sociëteit wordt gevormd door een wijdvertakt systeem van tafels, een soort subclubs. De Sociëteit beschikt over meer dan 190 geregistreerde tafels! Alvorens lid te kunnen worden van een tafel is een volwaardig lidmaatschap van de Sociëteit vereist.

Na inlog worden alle geregistreerde open, semi-open en besloten tafels van A-Z weergegeven.


Op de Sociëteit kennen wij drie soorten tafels: besloten, open en semi-open tafels.
Een besloten tafel is gevormd om een willekeurig thema, als een vriendenclub, waarbij het voor nieuwe leden alleen mogelijk is zich aan te sluiten op uitnodiging en/of een tafel ballotage.
Een open tafel is gevormd, vaak rond een sport/liefhebberij (bijv. Golftafel) of generiek thema (bijv. Heren jonger dan 40 jaar: OJT) waarbij het voor nieuwe leden mogelijk is zich aan te sluiten door een aanmelding. Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt rond vrouw/man en leeftijdsgrenzen.
Bij semi-open tafel is vaak rond een beroepsgroep georganiseerd. Het is daarbij wel mogelijk voor een nieuw lid om zich aan te melden, maar hij/zij moet dan nog aan aanvullende kwalificaties voldoen, zoals voor een lidmaatschap van de Accountantstafel of Apothekerstafel.

Sommige tafels zijn gemengd, andere tafels hebben uitsluitend dames- of herenleden. De leden van een tafel delen een zelfde belangstelling, beoefenen een zelfde beroep, sport of hobby of bestaan eenvoudig uit een groep van vrienden. Het aantal tafels waar men lid van kan worden is niet aan een maximum gebonden. De Sociëteitscommissie coördineert alle aangelegenheden die met de tafels samenhangen.

De tafel is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie in Nederlands en/of Engels evenals het informeren van de administratie over wijzigingen in tafelledenlijsten of besturen (tafeladministratie@societeitdewitte.nl). 
Staat uw tafel niet op de lijst na de inlog? Of wilt u een eigen tafel oprichten met een aantal 'verwante zielen'? Voor vragen of meer informatie omtrent tafels kunt u contact opnemen met het tafeladministratie@societeitdewitte.nl.