Lidmaatschap

Hoe word ik lid van De Witte?

Lidmaatschap bij de Witte

De Witte is een besloten vereniging, waarbij uitsluitend particulieren een lidmaatschap kunnen verkrijgen. Het lidmaatschap staat open voor personen (M/V), die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Witteleden hebben exclusief toegang tot het ledengedeelte, dat wil zeggen tot de Oude Conversatiezaal, de Barzaal en het Restaurant. Daarnaast kunnen leden deelnemen aan alle clubactiviteiten.

Lidmaatschap

Aanvraag lidmaatschap

Alle kandidaat-leden dienen eerst geballoteerd te worden. Een persoonlijk lidmaatschap kan worden aangevraagd op schriftelijke voordracht van een voorsteller en twee ondersteunende Witteleden die tenminste twee volle verenigingsjaren lid zijn van De Witte. De aanmeldingsformulieren kunnen bij de administratie worden opgevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag volgt de ballotageprocedure. Kort na indiening van de aanvraag tot het lidmaatschap wordt een aanvraagbevestiging toegezonden. en vangt het kandidaat-lidmaatschap direct aan. Dan wordt ook onmiddellijk toegang tot de societeitsgebouwen verkregen en kan aan de verenigingsactiviteiten worden deelgenomen. Het geplande ballotagegesprek zal ongeveer zes maanden na de bevestiging plaatsvinden. Door de grote belangstelling voor het lidmaatschap dient men op dit moment echter rekening te houden met een eventuele wachttijd van iets meer dan zes maanden voor het ballotagegesprek. Na het ballotagegesprek wordt het kandidaat-lid besproken op de eerstvolgende vergadering van de Ballotagecommissie. Deze commissie komt vier maal per jaar bijeen om te besluiten over de kandidaat-leden. Bij toekenning van het definitief lidmaatschap krijgt de kandidaat een uitnodiging voor een Tafelmarkt/Welkomstborrel, waar uitgebreid kennis kan worden gemaakt maken met diverse Tafels.

Kandidaat lidmaatschap

Na het inleveren van een correct ingevuld aanmeldingsformulier met cv en een ondersteuningsformulier, getekend door een voorsteller en twee ondersteunende Witteleden die tenminste twee volle jaren lid zijn van De Witte, wordt men kandidaat-lid. Een kandidaat-lid ontvangt een lidmaatschapspas en heeft toegang tot de Sociëteitsgebouwen (Pleingebouw en Paviljoen) en kan gebruik maken van tal van faciliteiten van de Sociëteit, zoals de bibliotheek, lunchen, borrelen en dineren in het ledengedeelte met andere Witteleden, het bijwonen van de vaste grote evenementen, zoals bijvoorbeeld Nieuwjaarsreceptie, Jazz at the Club, Jongeren Lagerhuisdebat, Damesdiner, Introductiebijeenkomsten, Oranje Diner Dansant, Algemene Ledenvergadering, Vader-Zoondiner, Moeder-dochterdiner, Opening Paviljoenseizoen, Opening Pleinseizoen, Vader-dochterdiner, Jaarlijkse Wijnproeverij, De Witte Gala, Heerendiner, Sinterklaasfeest en Kerstdiner. Kandidaat-leden kunnen worden uitgenodigd (en van harte aangemoedigd) deel te nemen aan bijeenkomsten van de open en semi-open Tafels. Het definitieve lidmaatschap van de Tafels is echter voorbehouden tot leden die geballoteerd zijn en dus lid van de Sociëteit. De Kandidaten Kring is in het leven geroepen om het voor kandidaat-leden makkelijker te maken hun weg binnen de Sociëteit te vinden. Vanuit de activiteiten van de Kandidaten Kring kan met steeds meer leden contact worden gelegd.

Het kandidaat lidmaatschap kent een aantal beperkingen. Kandidaat-leden hebben nog geen recht tot introductie van niet-leden, tenzij het een evenement betreft waarbij het College van Bestuur een uitzondering heeft geformuleerd. Voorts mogen kandidaat-leden nog niet stemmen bij de Algemene Ledenvergadering. Ten slotte hebben kandidaat-leden niet zonder meer toegang tot zusterclubs.

Kandidaten-Kring

De Kandidaten-Kring is in 2018 in het leven geroepen als trefpunt waar kandidaten elkaar kunnen vinden en verder laagdrempelig in een ontspannen sfeer kennis kunnen maken met de Sociëteit, haar leden en haar tafels.

De Kandidaten-Kring doet dit door activiteiten te organiseren die maandelijks plaatsvinden, doorgaans op de vierde maandag van de maand. De activiteiten vinden plaats op de Sociëteit of, in de zomermaanden, op het Paviljoen.

Interesse om lid te worden?

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap bij De Witte?

Maak kennis met De Witte. Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 8 november 2024 om 18:00 uur aanwezig te zijn bij de informatieavond voor potentiële leden. Op deze avond is er ook een tafelmarkt, waar u kennismaakt met een aantal tafels van de Witte en er is een welkomstborrel voor nieuwe leden. De avond wordt afgesloten met een rondleiding door het gebouw.

U kunt zich hier aanmelden voor deze informatieavond.

Heeft u vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met ons Secretariaat via: secretariaat@societeitdewitte.nl