Het bestuur

In de Atlassenkamer

College van Bestuur en Directeur der Sociëteit

Nieuwe of Littéraire Sociëteit de Witte

Samenstelling

Frederik van Nouhuys

Voorzitter

René Siccama Hiemstra

Secretaris & Commissaris Personeelszaken

Mareille van Wijk

Commissaris Sociëteit

Jeroen Tamsma

Commissaris Gebouwen

Sjaak de Boer

Commissaris Reciprociteit

Richard Wijs

Directeur

Michiel Heere

Penningmeester

Anouk Talitsch

Commissaris ledenwerving