Het bestuur

In de Atlassenkamer

College van Bestuur en Directeur der Sociëteit

Nieuwe of Littéraire Sociëteit de Witte

Samenstelling

Frederik van Nouhuys

Voorzitter

Eline van Oord

Commissaris Ledenwerving

René Siccama Hiemstra

Secretaris & Commissaris Personeelszaken

Pan van Geffen

Penningmeester

Mareille van Wijk

Commissaris Sociëteit

Jeroen Tamsma

Commissaris Gebouwen

Yolanda Bosman

Commissaris Juridische Zaken

Sjaak de Boer

Commissaris Reciprociteit

Richard Wijs

Directeur